Συσκευασίες

   Η  ρίγανη μας διατίθεται συσκευασμένη σε σακιά κατάλληλα για τρόφιμα  και σε ποσότητες των  6 kg και 12 kg.

ρίγανη